Zarząd Klubu zgodnie ze Statutem składa się z pięciu członków.

Od dnia 20 marca 2017r. Zarząd pracuje w składzie:

1. Komandor - Ignacy Makowski

2. Wicekomandor d/s organizacyjnych - Marcin Żuk

3. Wicekomandor d/s technicznych - Stanisław Czapiewski

4. Skarbnik - Adam Tomala

5. Sekretarz - Ryszard Unton