Zarząd Yacht Klubu Północnego informuje wszystkich członków Klubu o zwołaniu na dzień 24 lutego 2018r. (sobota) w siedzibie Klubu przy ul. Tamka 5 na godzinę 11:00 w pierwszym terminie i na godzinę 11:15 w drugim terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu do pobrania